Obec Štefanovce - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Obec je doložená z roku 1479 ako Sthefanocz, neskôr ako Stefanowcze 1773; po maďarsky Stefanovce, Stefanóc, Istvántelke. Patrila panstvu Humenné, v roku 1557 mala 4 porty. Koncom 16. storočia ju dosídlili na zákupnom práve.

Pozvánky na kultúrne podujatia
Liturgické oznamy

Gréckokatolícky chrám 

Nedeľa 

 hod.

celý týždeň

 
 
Faktografické údaje
1.Identifikačné údaje o obci:
a, IČO obce – 00332879
b, DIČ obce – 2020630524
c, Kód obce – 529 184
d, Kód okresu –713
e, Tel. 057/44 95 115
f, Sídlo OcÚ – Štefanovce 64, 09401 Tovarné, okr. Vranov nad Topľou.  

Demografické údaje
a, počet obyvateľov - 113
b, počet domov - 54, z toho –29 obývaných miestnym obyvateľstvom
21 neobývaných (čiastočne využívané len rekreačne)
4 hospodárskych a správnych budov
c, národnostná štruktúra – 112 slovenská, 1 občianka chorvátskej národnosti
d, veková štruktúra 
do 6 rokov – 8
od 6 do 18 –14
od 18 do 60 – 70
nad 60 – 21
e, vzdelanostná – vysokoškolské –5
stredné –54
f, náboženská – 77 gréckokatolíkov
36 rímskokatolíkov

  • Občianska a technická vybavenosť
Predajňa potravinárskeho tovaru
Komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
Identifikačné údaje

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou
Región: Horný Zemplín
IČO: 00332879
Počet obyvateľov: 108
Rozloha: 893 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1473
Starosta: Slavomír Bujko
Mobil: 0948 520 011


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky