História obce - Obec Štefanovce - Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

História obce

Obec

Obec je doložená z roku 1479 ako Sthefanocz, neskôr ako Stefanowcze 1773; po maďarsky Stefanovce, Stefanóc, Istvántelke.


Patrila panstvu Humenné, v roku 1557 mala 4 porty. Koncom 16. storočia ju dosídlili na zákupnom práve. V roku 1715 mala z 18 domácností 6 obývaných, v roku 1787 mala obec 38 domov a 273 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 250 obyvateľov. V 18. storočí boli zemepánmi Szirmayovci i Barkóczyovci, ktorí si tunajšie majetky udržali do 20. storočia.

Za kapitalizmu sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1944-45 sa zúčastnili v partizánskych bojoch. Boli zamestnaní v Strážskom, Humennom, Hencovciach a Košiciach. Časť pracovala ako súkromne hospodáriaci roľníci.

mobil: +421 908 066 781
Vývoz odpadu
rok 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky